Dự án The GoldView

Tiến độ

2016
Tiến độ The GoldView cập nhật cuối tháng 3.2016
Những ngày cuối tháng 3, The GoldView đang thi công lên đến tầng 5.
Tiến độ The GoldView cập nhật cuối tháng 3.2016
Tiến độ The GoldView cập nhật cuối tháng 3.2016
3/2016
Đến tháng 3/2016, The GoldView đã thi công lên đến tầng 4. 
3/2016
3/2016

Xem video>>: Treo chân mày bằng chỉ


Video: Phẫu thuật hàm móm giá bao nhiêu


Phẫu thuật chỉnh hàm móm bao nhiêu tiền


Phẫu thuật vẩu hàm trên


Phẩu thuật hàm móm có nguy hiểm


Nâng mũi s line giá bao nhiêu


Nâng mũi hàn quốc giá bao nhiêu tiền


Quy trình phẫu thuật hàm hô